Pasar Ekonomi Econsave Sungai Kapar Indah

Econsave Port Klang 1
Pasar Ekonomi Econsave Port Klang 1
April 13, 2020
Econsave Klang Sentral 1
Pasar Ekonomi Econsave Klang Sentral
April 13, 2020

Pasar Ekonomi Econsave Sungai Kapar Indah

Econsave Kapar Indah

Address:
No. 1, Ground Floor, Jalan Sungai Kapar Indah 3K, Sungai Kapar Indah, 42200 Kapar, Selangor Darul Ehsan.

Operation Hour: 8am – 10.30pm

Tel: 03-3290 7750