Murah! kini lebih murah!
EN | BM

TERMA DAN SYARAT


Penganjur & Kelayakan

 1. Peraduan WAVE & MENANG WITH MYDEBIT [“Peraduan”] ini dianjurkan bersama oleh ECONSAVE CASH & CARRY SDN BHD (390990-T) dan PAYMENTS NETWORK MALAYSIA SDN BHD (836743-D) [secara kolektif dirujuk sebagai “Pihak Penganjur”]. Peraduan ini terbuka kepada Pemegang Kad Mesin Automatik ["ATM"] MyDebit yang dikeluarkan oleh institusi kewangan yang menyertai MyDebit di Malaysia ["Pelanggan"]. Hanya Pelanggan yang berumur 18 tahun ke atas dan mempunyai dokumen pengenalan yang sah (misalnya: kad pengenalan atau pasport) layak menyertai Peraduan [“Peserta”].
 2. Pelanggan juga mesti mempunyai akaun yang sah dengan mana-mana bank yang menyertai MyDebit, tidak dorman dan dalam kedudukan kewangan yang baik, semasa Tempoh Peraduan sehingga penebusan Hadiah. Pelanggan hendaklah mematuhi keperluan kelayakan di atas untuk menjadi ["Pelanggan yang Layak"].
 3. Individu-individu yang tersenarai di bawah adalah tidak layak menyertai Peraduan ini:
  • Kakitangan Pihak Penganjur [termasuk syarikat bersekutu, anak syarikat atau yang berkaitan dengannya] serta ahli keluarga mereka yang terdekat [anak-anak, ibu bapa, adik-beradik, termasuk suami/isteri]; dan/atau
  • Wakil, kakitangan, pekerja dan/atau ejen pembekal khidmat pengiklanan dan/atau ejen promosi bagi pihak Penganjur [termasuk syarikat bersekutu dan berkaitannya], dan ahli keluarga mereka yang terdekat [anak-anak, ibu bapa, adik-beradik, termasuk suami/isteri].

Tempoh Peraduan & Kriteria Penyertaan

 1. Peraduan ini akan berlangsung dari 15 Januari 2019 jam 0001 sehingga 15 April 2019 jam 2359 (Waktu Malaysia)[“Tempoh Peraduan”]. Sebarang penyertaan yang diterima selepas dari waktu yang tersebut akan ditolak dan tidak sah. Peraduan Tempoh A: 15 Januari - 3 Mac 2019 dan Peraduan Tempoh B: 4 Mac - 15 April 2019).
 2. Perhatian: Semua penyertaan/transaksi mesti menggunakan Kad Mesin Automatik [“ATM”] MyDebit secara ‘Wave / Contactless (transaksi Tanpa Sentuh)’ [“Slip Transaksi”]. Slip transaksi yang sah mesti bertarikh di dalam Tempoh Peraduan ini.
 3. Pihak Penganjur berhak untuk mengubah, melanjutkan atau menamatkan Tempoh Peraduan mengikut budi bicara mutlaknya tanpa perlu memberi sebarang notis terlebih dahulu.
 4. Hanya pembelian bernilai RM80 (Lapan Puluh) dan ke atas di pasar raya Econsave dengan menggunakan kad ATM MyDebit (secara ‘Wave / Contactless (transaksi Tanpa Sentuh)’) sebagai kaedah pembayaran layak diambil kira sebagai penyertaan yang sah di dalam Peraduan ini [“Bukti Pembelian”].
  • Setiap penyertaan layak dengan pembelian bernilai RM80 akan diberikan SATU (1) nombor siri. Jumlah maksimum nombor siri yang akan diberikan di dalam satu resit pembelian ialah DUA (2), Sebagai contoh: RM80 = 1 nombor siri, RM160 = 2 nombor siri, RM240 = 2 nombor siri
 5. Peserta boleh menghantar penyertaan mereka melalui aplikasi WHATSAPP [“Mekanisme Peraduan”]
  • Cara Penyertaan:
  • Setiap penyertaan yang lengkap dan dikemukakan hendaklah mengandungi maklumat yang berikut:

   Ambil gambar SLIP TRANSAKSI MyDebit (jelas dan penuh) dengan pembelian di pasar raya Econsave;

   Notis: Simpan SLIP TRANSAKSI ASAL sebagai BUKTI PEMBELIAN.

  • Hantar penyertaan anda melalui telefon pintar menggunakan aplikasi WhatsApp ke nombor 018-9709728.
  • Peserta akan mendapat balasan mesej (soalan peraduan, notis privasi) melalui aplikasi WhatsApp dalam tempoh 24 jam (pada hari bekerja) dan Peserta perlu membalas mesej tersebut dengan memberi jawapan yang betul dan maklumat peribadi yang diperlukan bagi melayakkan diri untuk dipilih sebagai pemenang.
  • Peserta yang terpilih sebagai pemenang [“Pemenang”] adalah diwajibkan untuk mengemukakan slip transaksi MyDebit sebagai Bukti Pembelian sebelum penebusan hadiah boleh disempurnakan. Kegagalan membuat sedemikian akan mengakibatkan pembatalan hadiah yang dimenangi oleh Peserta tersebut.
 6. Peserta boleh menghantar lebih dari SATU (1) penyertaan. Setiap SATU (1) slip transaksi dengan pembelian RM80 dan ke atas menggunakan transaksi kad ATM MyDebit (secara ‘Wave / Contactless (transaksi Tanpa Sentuh)’) layak untuk SATU (1) penyertaan dan hanya boleh digunakan sekali sahaja. Penyertaan Peserta akan dibatalkan jika slip transaksi yang sama digunakan lebih dari SATU (1) kali.
 7. Setiap Peserta hanya layak untuk memenangi SATU (1) Hadiah sepanjang Tempoh Peraduan.
 8. Ganjaran atau Hadiah tidak boleh ditukar dengan wang tunai. Pihak Penganjur mempunyai hak untuk menukar hadiah yang diiklankan dengan hadiah yang sama nilai tanpa pemberitahuan terlebih dahulu atas budi bicara tunggal dan mutlaknya. Pihak Penganjur, agensi, afiliasi, penaja dan wakilnya tidak bertanggungjawab terhadap hadiah yang rosak atau penyalahgunaan mana-mana hadiah, atau tuntutan, liabiliti, kerugian atau kerosakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Peraduan ini.
 9. Peserta dikehendaki mengemukakan bukti pengenalan diri semasa atau sebelum penebusan hadiah untuk tujuan pengesahan penyertaan Peserta/Pemenang. Bukti Pembelian yang tidak boleh dibaca/telah pudar/rosak adalah tidak sah, tidak layak dan akan dibatalkan untuk Peraduan ini.
 10. Pemenang akan dipilih berdasarkan perkara berikut.
  • Penyertaan yang lengkap menggunakan kad ATM MyDebit (secara ‘Wave / Contactless (transaksi Tanpa Sentuh)’), dengan jawapan yang betul akan diambil kira sebagai penyertaan yang sah.
  • Bagi pemilihan Pemenang, jumlah nombor siri (sah) akan dibahagikan dengan jumlah hadiah yang diperuntukkan untuk Peraduan Tempoh A/Peraduan Tempoh B. Perhatian: Jumlah hadiah keseluruhan adalah SATU RATUS SATU (101); iaitu LIMA PULUH (50) untuk Peraduan Tempoh A dan LIMA PULUH SATU (51) untuk Peraduan Tempoh B.
  • Sebagai contoh; Pemilihan senarai pendek Pemenang Peraduan Tempoh A: jumlah hadiah yang diperuntukkan untuk hadiah Peraduan Tempoh A adalah Lima Puluh (50). Maka jumlah nombor siri yang sah akan dibahagikan dengan Lima Puluh (50) untuk menentukan nombor siri yang berjaya. Sebagai contoh, jika jumlah nombor siri Peraduan Tempoh A (sah) adalah 1,400, ini akan dibahagikan dengan 50. Peserta dengan nombor siri dalam gandaan 28, seperti nombor siri ke-28, ke-56, ke-84, ke-112, dan sebagainya, akan disenarai pendek sebagai Pemenang Peraduan Tempoh A.
  • Jenis hadiah yang akan dimenangi oleh Pemenang Hadiah Peraduan Tempoh A akan dipilih berdasarkan jumlah paling banyak nombor bersiri yang sah di antara Lima Puluh (50) Pemenang hadiah Peraduan Tempoh A yang disenarai pendek. Jika berlaku keadaan yang seri (di dalam jumlah nombor bersiri yang diperolehi), penyertaan terkumpul terawal akan disenarai pendek.
  • Jika jumlah (selepas dibahagikan) membawa kepada nombor perpuluhan, nombor tersebut akan dibundarkan kepada jumlah bulat yang lebih rendah untuk memilih senarai pendek Pemenang Peraduan [“Peserta yang Terpilih”].
  • Peserta yang Terpilih dikehendaki menjawab satu (1) soalan peraduan melalui telefon. Setiap Peserta yang Terpilih mesti menjawab satu (1) soalan dengan betul untuk memenangi hadiah peraduan. Penganjur akan menghubungi Peserta yang Terpilih melalui butiran hubungan yang diberikan (semasa penyertaan). Peserta digalakkan untuk mengekalkan nombor untuk dihubungi mereka. Sekiranya Peserta gagal memberikan jawapan yang betul kepada soalan tersebut, Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakan Peserta dan menarik balik hadiah tersebut dan Peserta yang Terpilih seterusnya akan dipilih mengikut budi bicara mutlak pihak Penganjur. Sekiranya Peserta yang Terpilih memberikan jawapan yang betul, Peserta yang Terpilih tersebut akan dipilih sebagai Pemenang Peraduan ini.
  • Segala proses yang terdapat di dalam Klausa 13 juga akan diguna pakai bagi pemilihan Pemenang untuk Peraduan Tempoh B.

Hadiah & Penebusan
 1. Hadiah untuk Peraduan ini adalah seperti berikut :

Peraduan Tempoh A (15 Januari 2019 - 3 Mac 2019):


Hadiah Utama : Kereta Perodua Myvi 1.3LG Auto X 1
Hadiah Pertama : Motosikal Honda EX5 X 1
Hadiah Kedua : LED Smart TV 40’’ X 10
Hadiah Ketiga : Baucar Tunai Econsave bernilai RM500 X 8
Saguhati : Baucar Tunai Econsave bernilai RM100 X 30

Peraduan Tempoh B (4 Mac 2019 - 15 April 2019) :

Hadiah Utama : Kereta Toyota Vios 1.5J (AT) X 1
Hadiah Pertama : Motosikal Honda EX5 X 2
Hadiah Kedua : LED Smart TV 40’’ X 10
Hadiah Ketiga : Baucar Tunai Econsave bernilai RM500 X 8
Saguhati : Baucar Tunai Econsave bernilai RM100 X 30

Notis: Hadiah Kereta dan Motosikal yang ditawarkan tidak termasuk cukai/insuran kenderaan.


 1. Semua keputusan yang dibuat oleh Penganjur berhubung dengan Peraduan termasuk tetapi tidak terhad kepada senarai pemilihan Pemenang dan Hadiah adalah muktamad, dan mengikat. Sebarang surat-menyurat, pertanyaan, rayuan atau bantahan dari Peserta tidak akan dilayan.
 2. Pihak Penganjur akan menghubungi Peserta yang Terpilih melalui maklumat perhubungan yang dibekalkan semasa proses penghantaran penyertaan.
 3. Sekiranya Peserta Yang Terpilih tidak dapat dihubungi selepas TIGA kali percubaan setiap hari selama tiga hari berturut-turut (pada hari dan waktu bekerja, Isnin – Jumaat). Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakan Peserta dan Peserta seterusnya yang layak akan dipilih.
 4. Semua Pemenang mesti menuntut hadiah mereka dalam tempoh SATU (1) BULAN selepas dihubungi oleh pihak Penganjur (melalui SMS atau lain-lain bentuk komunikasi). Sekiranya Pemenang gagal untuk menuntut hadiah mereka atau menamakan seorang wakil dalam masa yang diperuntukkan, pihak Penganjur berhak untuk membatalkan hadiah atau memberikan hadiah tersebut kepada Pemenang lain. Pemenang perlulah mengemukakan bukti identiti untuk menebus/menerima hadiah mereka.
 5. Sekiranya Pemenang memerlukan seorang wakil untuk menuntut hadiah bagi pihak mereka, wakil Pemenang hendaklah membawa surat kebenaran yang ditandatangani oleh Pemenang bersertakan salinan MyKad Pemenang.
 6. Hadiah yang disediakan untuk Peraduan ini adalah tertakluk pada terma dan syarat yang ditetapkan oleh pembekal kenderaan atau pembekal alat-alat elektronik. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Penganjur dan ejennya tidak bertanggungjawab terhadap semua liabiliti yang timbul daripada sebarang penangguhan, pembatalan, kelewatan atau perubahan kepada butir-butir Hadiah atau apa-apa keadaan yang tidak diduga atau di luar kawalan yang munasabah oleh pihak Penganjur dan untuk apa-apa perbuatan atau keingkaran oleh mana-mana vendor atau pembekal pihak ketiga.
 7. Penganjur tidak akan melayan terhadap sebarang aduan mengenai kualiti dan kuantiti Hadiah selepas menyerahkan Hadiah yang berkenaan kepada Pemenang.
 8. Pemenang akan menanggung semua caj/bayaran seperti yuran pendaftaran, insurans dan apa-apa cukai yang dikenakan.
 9. Penganjur berhak untuk menangguhkan tarikh dan tempat bagi menuntut Hadiah yang telah ditentukan sebelum penebusan Hadiah pada masa yang lain yang akan dimaklumkan oleh Penganjur kepada Pemenang sekiranya berlaku apa-apa keadaan yang di luar jangkaan.
 10. Visual Hadiah yang dipamerkan dalam mana-mana iklan, publisiti promosi dan bahan lain yang berkaitan dengan Peraduan ini adalah tujuan ilustrasi sahaja dan mungkin berbeza dengan hadiah sebenar yang diterima.
 11. Penyampaian Hadiah kepada Pemenang yang dipilih adalah bergantung kepada ketersediaan Hadiah yang akan dimaklumkan kepada Pemenang terpilih oleh Penganjur dari semasa ke semasa.
Hak Pihak Penganjur

 1. Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta bersetuju Penganjur menggunakan, menyiarkan atau memaparkan nama-nama dan gambar-gambar Pemenang (jika ada) bagi tujuan pengiklanan dan publisiti melalui apa apa jua saluran penerbitan, pengedaran atau paparan tanpa sebarang bayaran royalti atau pampasan kepada Pemenang.
 2. Pihak Penganjur berhak untuk menggantikan hadiah dengan hadiah lain yang sama nilainya tanpa sebarang notis terlebih dahulu.
 3. Jika atas apa-apa sebab Peraduan ini tidak mampu berlangsung seperti yang dirancang atas sebab (dan tidak terhad) seperti penyebaran virus komputer, penggodaman, campur tangan tanpa izin, penipuan, kegagalan teknikal, atau apa-apa sebab di luar kawalan; pihak Penganjur berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membatalkan penyertaan mana-mana individu yang mengganggu proses penyertaan dan/atau membatalkan, menamatkan, mengubah suai, atau menggantung Peraduan ini.
 4. Pihak Penganjur berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membatalkan kelayakan mana-mana Peserta dan/atau entri yang didapati atau disyaki menipu/menggodam/menyalahgunakan proses penghantaran Peraduan, operasi Peraduan atau melanggar mana-mana Terma dan Syarat Peraduan ini.
 5. Pihak Penganjur berhak untuk mengubah Terma dan Syarat Peraduan ini pada bila-bila masa atas budi bicara mutlaknya tanpa memberikan notis terlebih dahulu.
 6. Sebagai tambahan kepada Terma dan Syarat ini, arahan dan kaedah Peraduan seperti yang dijelaskan di www.econsave.com.my atau sebaliknya, juga akan mengikat semua Peserta dan penyertaan mereka dalam Peraduan ini.
 7. Jika berlaku apa-apa percanggahan di antara Terma dan Syarat ini dan apa-apa terma yang terkandung dalam sebarang bahan promosi untuk peraduan ini, terma yang terkandung di www.econsave.com.my akan diguna pakai.
 8. Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua kos pengangkutan, caj internet, kos peribadi dan/atau sebarang kos, yuran dan/atau apa-apa jenis perbelanjaan yang dibuat oleh Peserta yang berkaitan dengan Peraduan ini (sama ada untuk tujuan menyertai, menghantar penyertaan atau penerimaan hadiah) adalah ditanggung sepenuhnya oleh Pemenang/Peserta. Pihak Penganjur, ahli gabungan, ejen-ejen atau agensi peraduan tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kos/caj/yuran/perbelanjaan yang tersebut.
 9. Pihak Penganjur, sekutunya dan agensi Peraduan ini tidak bertanggungjawab atas penyertaan yang hilang, rosak, lewat atau atas sebarang kesilapan teknikal.

Liabiliti dan Tanggungjawab

 1. Peserta dan Pemenang akan menanggung sepenuhnya dan bertanggungjawab sekiranya berlaku liabiliti, kejadian tidak diingini, kecederaan, kerosakan, tuntutan atau kemalangan (termasuk kematian) yang disebabkan penyertaan mereka di dalam Peraduan ini dan/atau penebusan dan/atau penggunaan hadiah dan bersetuju untuk melepaskan pihak Penganjur dan agensinya dari sebarang tuntutan sama ada bagi sebarang kecederaan, kemalangan, kehilangan jiwa mahupun kehilangan ekonomi dan lain-lain.
 2. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, tidak di dalam apa-apa keadaan Penganjur atau pegawai, pekerja, wakil dan/atau ejen (termasuk, mana-mana pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang berurusan dengan Penganjur untuk tujuan Peraduan ini) bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan (termasuk kehilangan pendapatan, keuntungan atau nama baik atau ganti rugi tidak langsung, sampingan, berbangkit, teladan, punitif atau khas mana-mana pihak termasuk pihak ketiga) yang timbul sama ada dalam kontrak, tort, kecuaian atau sebaliknya, berkaitan dengan Peraduan ini, walaupun Penganjur telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut terlebih dahulu, dan semua ganti rugi yang tersebut adalah dikecualikan.
 3. Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta bersetuju untuk mematuhi keputusan yang dibuat oleh pengadil dan bersetuju dengan terma-terma & syarat-syarat rasmi dan semua keputusan Pihak Penganjur.
 4. Semua keputusan yang dibuat berhubung dengan Peraduan adalah muktamad, konklusif dan mengikat.
 5. Sekiranya terdapat sebarang ketidakseragaman antara Terma dan Syarat versi Bahasa Inggeris dengan Bahasa Melayu, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.
 6. Terma dan Syarat akan ditadbir dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang Malaysia dan adalah di bawah bidang kuasa ekslusif mahkamah Malaysia.
Notis Privasi

 1. Dengan mengambil bahagian dalam Peraduan ini, Peserta dan Pemenang bersetuju dan memberi kebenaran kepada pihak Penganjur untuk mengumpul, menyimpan, menggunakan, memproses nama mereka, nombor kad pengenalan (KP) yang telah ditutupkan dan butir-butir lain ("Data Peribadi") untuk tujuan menjalankan Peraduan ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada pengumuman dan penerbitan Data Peribadi dan / atau foto Pelanggan di laman web Penganjur untuk tujuan pengiklanan dan publisiti.
 2. Dengan menyertai Peraduan ini dan pendedahan maklumat peribadi kepada Penganjur, Peserta dan Pemenang bersetuju Penganjur memproses maklumat peribadi Peserta dan Penganjur bersetuju untuk hanya menggunakannya bagi tujuan Peraduan ini dan melindungi maklumat tersebut seperti yang dinyatakan di bawah. Bahagian ini juga menggariskan hak Peserta mengenai perlindungan data, dan penerangan kepada Peserta bagi tujuan untuk menghubungi Penganjur.
 3. Penganjur mungkin menggunakan perkhidmatan pihak ketiga untuk memproses Data Peribadi Peserta, di mana pihak ketiga tersebut haruslah tidak menggunakan Data Peribadi Peserta di dalam sebarang cara selain daripada apa yang dinyatakan di sini.
 4. Di bawah undang-undang Malaysia, hak Peserta termasuk:
  1. Hak untuk menarik balik kebenaran untuk penggunaan Data Peribadi pada bila-bila masa dengan menghubungi Penganjur di nombor yang dinyatakan di bawah yang disediakan Penganjur dengan nama dan alamat e-mel Peserta untuk penghapusan Data Peribadi tersebut;
  2. Hak untuk mendapatkan salinan Data Peribadi yang dimiliki oleh Penganjur; dan
  3. Hak untuk membetulkan Data Peribadi yang tidak tepat.
 5. Sebarang isu perlindungan data bersama Penganjur, aktiviti berkenaan hak undang-undang bagi Peserta dan Pemenang, sila hubungi talian pelanggan Penganjur di +603-7802 8928.
 6. Penganjur akan mengambil langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk menyimpan Data Peribadi Peserta dengan selamat, dan memerlukan pemprosesan data dari pihak ketiga untuk melakukan perkara yang sama. Bagaimanapun, Penganjur boleh mendedahkan Data Peribadi Peserta jika dikehendaki oleh undang-undang, waran geledah, sepina atau perintah mahkamah.
 7. Untuk tujuan Klausa 41-46, apa-apa perkara berkaitan Data Peribadi yang berhubung kait dengan Peraduan ini akan ditadbir dan diuruskan mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan apa-apa undang-undang yang berkaitan di Malaysia.


Back To
Top